Fjerritslev

Hensyn til butikker: Kloakering tager længere tid

Jammerbugt Forsyning udfører i disse år separatkloakering af Fjerritslev.
Arbejdet har været under udførelse siden 2016, og var planlagt afsluttet i 2026.
Det er dog besluttet at foretage en revision af etapeplanen.

Forlænges med to år
Ifølge den oprindelige kloakdispositionsplan fra 2016 indeholdt separatkloakeringen af Fjerritslev i alt 11 etaper med planlagt udførelse i perioden 2016 til 2026.
Den reviderede etapeplan er forlænget til 12 etaper, og arbejdet forventes afsluttet i 2028.
Frem til i år er de første 6 etaper udført, og etape 7 er igangsat i maj 2022 med forventet afslutning i 2023. Herefter er det således de resterende 4 etaper, der forlænges til 5 etaper.
I alt forlænges tidsplanen med to år, således sidste etape planlægges udført i 2028.

Hensyn til butikker
Der er flere årsager til revisionen af etapeplanen.
Af hensyn til byens butikker og efter aftale med repræsentanter fra handelsstandsforeningen er udførelsen af etaperne 5-7 forlænget med i alt cirka ét år. Etape 7 forventes således afsluttet senest september 2023, hvor der arbejdes i Østergade fra Søndergade til Algade.
De resterende anlægsarbejder i Fjerritslev var oprindeligt opdelt i 4 etaper (etape 8 til 11), men opdeles nu i stedet i 5 etaper (etape 8 til 12).

Lavere takst
Dette fordi de resterende etaper har en geografisk stor udbredelse, og det derfor vurderes hensigtsmæssigt at indføre en ekstra etape med det formål at reducere omfanget af gener pga. transport, støj og støv i de enkelte etaper.
Derudover har Forsyningen erfaret støt stigende licitationspriser de seneste år, og budgettet ønskes overholdt for at fastholde en lav takst for forbrugerne.
– Det er Forsyningens vurdering, at den reviderede etapeplan vil være en forbedring i forhold til gennemførelsen af de tilbageværende etaper og vil medføre en bedre logistik i anlægsfasen samt færre gener for borgerne og byen, oplyser bestyrelsesformand for Jammerbugt Forsyning A/S, Per Halsboe-Larsen.

Læs om fantastiske oplevelser og events