Brovst

Jammerbugt i gang med det årlige rotte-tilsyn

Jammerbugt Kommune går nu i gang med det årlige rottetilsyn, hvor erhvervsejendomme med blandt andet dyrehold får besøg af en rottebekæmper.
800 erhvervsejendomme får de næste fem måneder besøg af en rottebekæmper, som skal lave et tilsyn i forhold til, om der er spor af rotter.
Tilsynet er lovpligtigt. Det er erhvervsejendomme med dyrehold, produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter til planteproduktion, der skal undersøges for rottespor.

Ind på ejendommen
Ved tilsynet gennemgår rottebekæmperen ejendommen sammen med ejeren, og dukker der spor op, bliver der med det samme igangsat bekæmpelse. Ejendommen vil blive gennemgået for mulig rotteforekomst både udvendigt og indvendigt. Er der ingen hjemme tilses kun de udendørs arealer, og en seddel vil blive lagt i postkassen.
Når vi går den mørke tid i møde, vil bekæmperen gå rundt med en lommelygte på ejendommen. Arbejdet udføres af Nomus A/S på vegne af Jammerbugt Kommune.
Selskabet kører i hvide og røde firmabiler med tydeligt logo.
Det er alle borgeres pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til kommunen.
Rotter kan anmeldes på kommunens hjemmeside.

Læs om fantastiske oplevelser og events