Fjerritslev

Jammerbugt i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland

Antallet af borgere i Jammerbugt Kommune med diabetes, ligger desværre over gennemsnittet i sammenligning med de øvrige nordjyske kommuner.
Det viser en rapport udarbejdet af Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center Nordjylland.
Den viser også at der er sket en stigning af type 2 diabetes i kommunen, at en del diabetes patienterne også lider af andre sygdomme og, at nogle patienter en eller flere gange ikke er mødt op til behandling på hospitalet.
Derfor har Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune på mødet tirsdag 10. aug. vedtaget at indgå samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland om den fremtidige indsats med fokus på udsatte borgere med diabetes.

En bedre hjælp
Konkret handler det om et projekt med kompetenceløft, der skal uddanne nøglemedarbejdere i sygeplejen til bl.a. at have fokus på, hvordan det undgås, at personer med type 2-diabetes får senkomplikationer, og hvordan det sikres, at den enkelte borger mestrer egen sygdom.
– Jeg er rigtig glad for, at vi nu har indgået samarbejdet med Steno Nordjylland, så vi bedre kan hjælpe og understøttet udsatte borgere med diabetes i Jammerbugt Kommune, siger Ib Nellemann, formand for social- og sundhedsudvalget.
Formålet med projektet er at øge livskvalitet og livslængde for borgere med diabetes, at skabe sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren, og at bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde. 
Desuden skal projektet have fokus på hvordan Jammerbugt Kommune kan understøtte borgerne mellem kontrolbesøgene på sygehus eller hos egen læge.

Læs om fantastiske oplevelser og events