Nyheder
imported

Jammerbugt Kommune vil tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Jammerbugt Kommune har valgt at sætte fokus på medarbejdernes trivsel i kampen om at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det aflæses tydeligt i den seneste sygefraværsstatistik.

Tværgående indsats viser sig i sygefraværsstatistikken

Den seneste sygefraværsstatistik for Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen viser, at sygefraværet blandt personalet i hjemmeplejen, sygeplejen og på plejecentrene i august måned 2018 er opgjort til 4,42%.  

Bedre kvalitet

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune Ib Nellemand er stolt af statistikken, som ikke mindst skyldes en tværgående og fokuseret indsats bestående af flere dele: ”Vi har valgt at satse på kvalitet i de indsatser, der handler om at øge trivslen og begrænse sygefraværet blandt kommunens medarbejdere. På seniorområdet specifikt viser tallene tydeligt, at det betaler sig at gøre en aktiv og helhedsorienteret indsats til gavn for alle. Indsatserne er tværgående og har det formål at nå frem til det tilbud, der er bedst for den enkelte medarbejder på den pågældendes arbejdsplads.”

Sundhedssamtaler 

Krumtappen i indsatserne udgøres af et samarbejde mellem Seniorområdet, projekt Rekrutteringshjulet og Jobcenter Jammerbugts Forebyggelses- og Fastholdelsesteam. Sundhedskonsulenterne i Projekt Rekrutteringshjulet har netop gennemført sundhedssamtaler til alle ansatte i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. Hele 92 % af medarbejderne har valgt at takke ja til tilbuddet. Formålet med samtalerne er at kortlægge medarbejdernes trivsel og forebygge sygdom og nedslidning. 
Forebyggelses- og Fastholdelsesteamet har i forlængelse heraf en række indsatser, der givet i tide netop kan forebygge sygemeldinger. Ud over deltagelse i rundbordssamtaler på arbejdspladserne drejer det sig bl.a. om aflastning i fysisk betonede arbejdsopgaver kaldet Hjælpende Hænder, fysioterapeutisk genoptræning og støttende samtaler ved psykolog. Også kommunens andre sundhedstilbud henviser såvel fastholdelses- som sundhedskonsulenterne til.

Nye tilbud specialudviklet

Afslutningsvist rundes sundhedssamtalerne af på den enkelte arbejdsplads med en dialog om forholdene på arbejdspladsen. Her deltager ud over den lokale ledelse såvel tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og fastholdelses- og sundhedskonsulenter. Fællestillidsmand Anette Nielsen udtaler: ” Det er utroligt givtigt at få andre øjne på vores sundhed og trivsel. På min arbejdsplads har det afstedkommet et nyt tilbud om kostvejledning og træning specielt udviklet til mine kolleger. Det er jeg stolt af at være en del af:”

For Ib Nellemand er der ingen tvivl: ”Det er samarbejde og stort engagement blandt Seniorområdets ledere, medarbejdere og konsulenterne i indsatserne, der gør forskellen. Vi går som bekendt efter forskellen i Jammerbugt Kommune. At se, hvor godt det virker, det er jeg stolt af.” 
 

Læs om fantastiske oplevelser og events