Fjerritslev

Klar til nye forbedringer i Fjerritslev

Nu gælder det Bryggerhaven og Torvet

– Trimruten i skoven blev etableret tilbage i efteråret. Nu fortsætter etableringsfasen så på de næste to hotspots – Nørregade/Bryggerhaven og Torvet.
Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

BEJSTRUP, som er entreprenør på opgaven, forventer at sætte anlægsarbejdet i gang i Nørregade/Bryggerhaven i ugerne efter påsken.
I den sydlige del af Nørregade kommer der til at være en flisebelagt sti med et lege-element ved den sydlige indgang. Parkeringspladsen bag ved Bryggergården laves om til en byhave med humlestænger, humlehule og borde-bænkesæt. Torvet foran Bryggergården får også et andet udtryk med ændret hegning og belysning.

Illustrationer: Jammerbugt Kommune

Leg og ny scene
Efterhånden som arbejdet skrider frem, fortsætter arbejdet med Torvet. Her bliver etableret et lege-element, ny scene, delvise overdækninger og nye plantekummer mod kroen.
Når Nørregade/Bryggerhaven og Torvet er ved at være færdige, fortsætter anlægsarbejdet i Skolehaven på arealet syd for de eksisterende skolebygninger. Her bliver der etableret bl.a. overdækket udeundervisningsrum og et hæng-ud-område i tilknytning til skaterbanen.

Service til cykelturister
Til sidst bliver der etableret en service-station ved hallen til cykelturister. Dette arbejde bliver koordineret med hallens øvrige udvidelsesplaner, som ikke er en del af områdefornyelsesprojektet.
– Det bliver godt for byen at komme videre med de næste faser af områdefornyelsen. Det færdige resultat bliver til glæde for både byens borgere og de mange besøgende i byen, herunder handlende og turister”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.

Budget på knap 12 mio. kr.
Den første etape af områdefornyelsen har et budget på ca. 6,5 mio. kr.
Anden etape, der forventes gennemført i 2021-2022, har et budget på ca. 5,3 mio. Anden etape omfatter trafiksikre løsninger ved Sandagervej og Brøndumvej.
Samlet set har områdefornyelsen et budget på 11,85 mio. kr. Fornyelsen forventes afsluttet ultimo 2022.

Læs om fantastiske oplevelser og events