Blokhus Medier_logo-01
Nyheder
imported

Livets gang i Jammerbugt Kommune

Nye projekter søsat i 2015 - bl.a. Blokhus Bæk, FiskeriLAG i Jammerbugt, et slag for klimaet og skrotningsordning / Pulje til Landsbyfornyelse

Livets gang i Jammerbugt Kommune:

Nye projekter søsat i 2015

Kommunalbestyrelse har i første kvartal af 2015 frigivet penge til landsbyfornyelse, Blokhus Bæk projektet er skudt i gang,  sat yderligere fokus på klimaet og så er Jammerbugt Kommune er med i det nye Hav- og Fiskeriudviklingsprogram

Tekst: Louise Kande (redigeret) – Foto: Presse

Der er fuld gang i anlægsarbejdet ved Blokhus Bæk, og der er indvielse af bækken den 19. juni – lige inden turistsæsonen går i gang. Tilbage i januar frigav kommunalbestyrelsen i alt ca. 6 mio. kroner til projektet, der handler om to ting: renovering af området op mod Blokhus by og en sikring i forhold til oversvømmelse ved kommende kraftige regnskyl.  Nyt er, at bækken bliver fritlagt og langs med brinkerne kommer der grøn bevoksning, som markerer bækken i byrummet.  Ved den nuværende p-plads over for Restaurant Cassablanca bliver bækken åbnet og brugt som regnvandsbassin, hvor overskydende vand fra store regnskyl kan løbe ned i og derefter ledes vandet ud på Strandvejen. Vandet kan løbe videre ned mod havet og ender i det område, som kommer til at hedde Strandpladsen.

Skrotningsordning / Pulje til Landsbyfornyelse

Jammerbugt Kommune har en skrotspotter, som ser efter gamle og udtjente hus i hele kommunen. Der er i årenes løb blevet jævnet ca. 127 udtjente huse og grundene sælges bagefter til interesserede købere, hvor der kan bygges nyt. Jammerbugt Kommune arbejder forsat med, at huse og udtjente bygninger kommer væk i landsbyerne. Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat 1.000.000 kr., dette udløser, at der kan bruges 1.500.000 kr. af de tildelte midler fra Puljen til Landsbyfornyelse, hvilket i alt giver 2.500.000 kr. til indsatsen i 2015.

Et slag for klimaet

Jammerbugt Kommune er klimakommune. Den 9. oktober 2009 underskrev Borgmester Mogens Gade en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen. Kommunen leverer fine CO2 regnskaber. -Vi kan spare endnu mere på energi og el, hvis vi fortsat vedligeholder de kommunale bygninger og laver energibesparende foranstaltninger og energimærkninger og energioptimeringer. Derfor har Kommunalbestyrelsen i budgettet for 2015 afsat 2,4 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, og 1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i alt bliver det til 3,4 mio. kr. Ved udgangen af 2015 forventes Jammerbugt Kommune at have gennemført energibesparende foranstaltninger med en forventet besparelse på ca. 600.000 kr, fortæller Borgmester Mogens Gade.

FiskeriLAG i Jammerbugt

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udpeget Jammerbugt Kommune, som en af de 16 kommuner, der kommer i betragtning til det det nye Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020. Over en 6-årig periode får kommunen ca. 1 mio. kr. om året fra programmet. I februar blev der nedsat en lokal fiskeriaktionsgruppe, som er et lokalt partnerskab mellem borgere, lokale virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder. Bestyrelsen i FLAG skal være med til at fordele penge til projekter til udvikling inden for fiskeriområdet. Formålet er bl.a. at understøtte erhvervsudvikling, skabe nye arbejdspladser og fastholde arbejdspladser. 

Læs om fantastiske oplevelser og events