Fjerritslev

Mary Fonden bag trivselsprogram på Fjerritslev Skole

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet står bag skoletrivselsprogrammet Skolestyrken, som Fjerritslev Skole har arbejdet med siden oktober sidste år. Skolestyrken ser trivsel og mobning i skolen som to sider af samme sag, og alle fra pedel til skoleleder inddrages i arbejdet.

Bedre trivsel
Selv de bedste skoler oplever mobning, og når det sker, går det ud over trivslen. Det ønsker Fjerritslev Skole at være bedst mulig til at kunne håndtere, så eleverne lige fra 0. – 10. klasse trives bedst muligt i deres tid i folkeskolen. I samarbejde med Skolestyrken sætter skolen derfor ekstra ind over for trivsel, forebyggelse af mobning og trygge fællesskaber.
– Vi har valgt at indgå i samarbejdet, fordi det tager udgangspunkt i en helhedsorienteret og systematisk tilgang til trivsel og mobning. Gennem arbejdet med Skolestyrken bliver vi alle klogere på, hvilke indsatser der virker, hvis vi oplever, at der er mobning på skolen, fortæller skoleleder Pernille Hovaldt
– Det er helt grundlæggende for elevernes skolegang og udvikling, at de trives i skolen, og med forløbet bliver alle på skolen klædt på til at arbejde med trivsel og mobning. Vi får nogle konkrete værktøjer i værktøjskassen, og det er nødvendigt for at komme i mål med ambitionen om at få bedst mulig trivsel og forebygge mobning, siger hun.

Forløbet
Skolestyrken tilbyder et forløb der er bygget op over otte dele.
Her indgår trivsel, forebyggelse og håndtering af mobning. En vigtig og måske lidt anderledes tilgang til arbejdet er desuden, at alle personalegrupper som skoleleder, pædagoger, lærere, rengøringspersonale, sekretærer og vikarer på skolen inddrages i arbejdet og selvfølgelig også eleverne.
Fjerritslev Skole er allerede godt i gang. I efteråret 2021 holdt Skolestyrken fælles opstart på skolen, hvor der blev dannet et fælles sprog om trivselsfremme og mobning, og hvor alle på skolen kender til arbejdet med Skolestyrken.
Herefter blev elevrådet inddraget for at få viden om elevernes oplevelser og vurderinger af trivslen på skolen, og der har været fælles opstart for alle medarbejdere på skolen. Endelig er der holdt et såkaldt aktionsplansmøde i koordinationsgruppen, hvor Skolestyrken fremlagde status på skolens trivselsarbejde. På mødet valgte koordinationsgruppen, der består af tre ressourcemedarbejdere og ledelsen, to fokusområder for skolens videre arbejde.

Fjerritslev Skole har valgt at arbejde med fokusområderne:

  • Mobning
  • Trygge fællesskaber i undervisningen


– Næste skridt i forløbet er en uddannelsesdag for ressourcepersonerne og en gruppe af medarbejdere, der har meldt sig som de første til at arbejde med redskaberne. Det bliver i marts, og vi ser meget frem til at arbejde mere i dybden med værktøjerne og blive klogere på, hvad der virker, forklarer Pernille Hovaldt.

Forløbet forventes af afslutte op til sommerferien, mens arbejdet med trivsel og mobning fortsætter.

Fokus på alle skoler
Arbejdet med trivsel og mobning er et vigtigt fokusområde for alle skolerne i Jammerbugt Kommune. Fjerritslev Skoles initiativ glæder derfor formanden for Børne- og Familieudvalget.
– Vi håber, at Fjerritslev Skole gennem deres arbejde kan bidrage med værdifulde erfaringer og viden, som kan komme det samlede skolevæsen til gavn, siger Susanne Møller Jensen.

Fakta:

  • Programmet er udviklet af Alliancen mod mobning (Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet).
  • Det er testet, udviklet og tilpasset i samarbejde med pilotskoler i Billund, København og Brøndby.
  • Ud over Mary Fonden støtter Ole Kirk’s Fond, A.P. Møller Fonden og TrygFonden programmet.

Læs om fantastiske oplevelser og events