Aabybro

Matematik skal give unge flere muligheder

(Foto: Region Nordjylland)
Unge, der vælger matematikken til i gymnasiet, får langt flere veje at gå i deres videre uddannelse. En naturvidenskabelig studieretning giver nemlig adgang til mere end 200 videregående uddannelser.
Derfor har Regionsrådet haft særligt fokus på at udbrede interessen for matematik med en investering på i alt 13 mio. kr. i 12 nye initiativer, som skal styrke uddannelsesområdet i Nordjylland.

Du kan mere, hvis du er talstærk
Et af de nye initiativer går under navnet ”Talstærk”.
Det er et projekt som vil spørge i alt 650 nordjyske elever fra 8. klasse om deres syn på matematik, deres erfaringer med faget i grundskolen og deres forventninger til matematik i gymnasiet.
I spidsen for projektet står Vesthimmerlands Gymnasium & HF, mens de øvrige deltagere tæller yderligere 9 uddannelsesinstitutioner og 6 kommuner. Undervejs i projektet er det forventningen, at 1.300 elever fra både ungdomsuddannelser og grundskoler sammen vil blive klogere på tal, begreber og statistik og dermed få en bedre forståelse for matematik.
Målet er at udvikle nye undervisningsforløb, som kan forbedre overgangen fra grundskolen til gymnasiet og nedbryde de fordomme og skeptiske antagelser, som eleverne kan have omkring matematik. Og i den sidste ende få flere unge til at vælge matematikken og dens mange muligheder til i stedet for fra.

Matematik er almen dannelse
De unges interesse for matematik er nemlig under pres, og det samme gælder tilsyneladende deres kompetencer. I hvert fald viser flere undersøgelser, at danske elever i 4. klasse gennem de senere år er blevet markant dårligere til matematik.
Den udvikling både bekymrer og motiverer Ralf Leimbeck, som er vicerektor på Vesthimmerlands Gymnasium & HF og projektleder for Talstærk.
– Matematik er almen dannelse, og det er vigtigt at have en forståelse for matematik, uafhængig af hvilken vej du vælger i livet. At være talstærk gør dig robust, når du skal tage en uddannelse, får et job eller bare vil styre din privatøkonomi, siger han.
– Matematikken skal bruges resten af livet. Alligevel kan vi se at mange, der starter på en ungdomsuddannelse, har svært ved matematik og helst vil være fri for formler og tal. Det skal vi lave om på. Begejstringen for faget på tværs af uddannelserne skal genskabes ved hjælp af anvendelsesorienterede undervisningsforløb, eksperimentel matematik, smittende ung-til-ung formidling og en stor matematikfestival. Som talstærk er man godt rustet til en videregående uddannelse, og det skylder vi at give de unge med på vejen, siger Ralf Leimbeck.

Stor mangel på tekniske kompetencer
I Nordjylland er der i dag stor mangel på arbejdskraft inden for det tekniske og naturvidenskabelige område, og udfordringen vil vokse yderligere i fremtiden. Det har bl.a. Region Nordjyllands store FremKom4-analyse vist så sent som i april 2022.
Derfor bakker Regionsrådet målrettet op omkring initiativer, som kan få flere unge til at vælge en såkaldt STEM-uddannelse, hvilket står for Science, Technology, Engineering and Mathematics. Netop sådant et initiativ er Talstærk.
Derfor har Regionsrådet støttet projektet med 1,5 mio. kr. som et af i alt 12 nye initiativer, der har modtaget en samlet investering på 13 mio. kr. for at styrke uddannelsesområdet i Nordjylland.
Regionsrådets forventning er, at det brede samarbejde omkring Talstærk kan være med til at skabe en større motivation for og glæde ved matematikfaget allerede i folkeskolen – en effekt der forhåbentligt kan sprede sig som ringe i vandet gennem uddannelsessystemet og i sidste ende ud på arbejdsmarkedet.
– STEM-området og erhvervsuddannelserne har været omdrejningspunkter for vores indsats i flere år, fordi vi ved, at efterspørgslen på arbejdskraft kun vil stige i fremtiden. Her er matematik et af adgangskravene til en kompetencegivende uddannelse, siger Peder Key Kristiansen, formand for Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling og Innovation.
– Derfor skal de unges matematikkundskaber styrkes, allerede inden de vælger ungdomsuddannelse. De skal opnå en bedre forståelse for, hvad matematik er og hvilke muligheder matematik giver. Den udfordring skal løses i samarbejde, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med kommunerne og en lang række gymnasiale uddannelser nu forsøger at knække koden, siger han.

Læs om fantastiske oplevelser og events