Nyheder
imported

Mosaik omkring Anna Anchers religiøse univers

Hune Kirke vil onsdag den 29. oktober kl. 19.30 være ramme om et spændende arrangementet om Anna Ancher (1859 – 1935). Hun var reelt den eneste kvindelige kunstner blandt skagensmalerne, og det afspejler sig i hendes billeder: de skildrer kvindernes verden. Hun malede mange kvinder – mange flere end mænd – og disse mange kvinder er ofte alene.

Hune:

Mosaik omkring Anna Anchers religiøse univers

Hune Kirke vil onsdag den 29. oktober kl. 19.30 være ramme om et spændende arrangementet

Tekst: Louise Kande (redigeret)

Hune Kirke inviterer til en aften med oplæsning, billedforevisning, korsang med Pankoret, orgelspil og fællessang, der fortæller om og viser en buket af sider af den vidtfavnende kunstner fra Skagen. En mosaik, sammensat af Kirksten Lodberg, Hune, der sammen med Pan koret og oplæsere fortæller om Anna Ancher.

I oplæsningen vil der blive fortalt og citeret fra breve, her især fra Anna Ancher, hendes mor og kusine Marta. Indholdet vil være meget koncentreret om det religiøse omkring Anna Ancher. Anna Ancher levede i en tid, hvor Indre Mission havde stor fremgang, og hvor både missionshuset og kirken i Skagen blev væsentligt udvidet.

– Skagen by udviklede sig hurtigt i disse år, og Skagen Museum blev grundlagt. Der vises billeder fra den gamle og den nye tid, men mest billeder, malet af hovedpersonen Anna Ancher. Vi vil sammen synge såvel kirkelige kernesalmer, Indre Missions sange som sange fra Højskolesangbogen. Koret vil bl.a. synge sange af Drachmann med dejlige melodier, lette sange, som Anna Ancher også var omgivet af. Billedkunstneren Anna Ancher kunne begå sig i alle miljøer og var en beundret og bemærket personlighed, fortæller formand for Menighedsrådet, Erik Normann. 

Læs om fantastiske oplevelser og events