Aabybro

Nordjyllands Politi åbner to nye nærstationer

Nordjyllands Politi åbner to nye nærstationer i politikredsen. De skal ligge i Aars og i Brønderslev og vil have en åbningstid for borgerbetjening på 15 timer om ugen samt en fast medarbejderstab tilknyttet. Forventningen er, at de åbner i løbet af 2021.

Mest gavn
Nordjyllands Politi har valgt de to placeringer i Aars og i Brønderslev ud fra en politifaglig analyse, hvor man har kigget på borgernes aldersfordeling, befolkningsprognose, kriminalitet og antallet af politiforretninger og borgerhenvendelser.
Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen er tilfreds med, at Nordjyllands Politi har fået mulighed for at lægge nærstationerne i netop Aars og Brønderslev. 
– Det er vigtigt, at vi får etableret de nye nærstationer dér, hvor mange nordjyder får gavn af vores tilstedeværelse – og dermed kommer til at opleve en øget tryghed og et mere synligt lokalt politi, understreger politidirektøren.  
Politikredsen råder i forvejen over lokaler i både Aars og i Brønderslev, og man er nu ved at undersøge, hvordan disse eksisterende rammer kan tilpasses, så de kan leve op til kravene til moderne nærstationer. 
– Vi skal blandt andet sikre ordentlige adgangsforhold til borgerne og etablere de rette faciliteter til medarbejderne,” uddyber politidirektøren.

Bemanding på fem politifolk 
Nærstationerne slår efter planen dørene op i løbet af 2021, og de bliver bemandet med fem fast tilknyttede lokalbetjente. 
– De skal blandt andet udføre opsøgende politiarbejde, borgerservice og være synlige i nærmiljøet, siger Anne Marie Roum Svendsen.
Hun tilføjer, at politiets kørende patruljer også vil kunne gøre brug af de nye nærstationer til eksempelvis afhøringer eller til møder.   
Etableringen af de to nye nærstationer i Nordjylland skal ses i sammenhæng med flerårsaftalen 2021-2023 for politiet, hvor et nært og synligt politi er højt prioriteret, hvilket blandt andet udmønter sig i åbningen af nærstationer på landsplan.

Læs om fantastiske oplevelser og events