Hirtshals

Karl Henrik Laursen

 | FOTO: Presse
Direktør og frontfigur på Nordsøen Oceanarium

Nordsøen Oceanarium har eksisteret siden 1984 med fokus på livet i Nordsøen. De tilbyder sjove og lærerige aktiviteter året rundt.

Nordsøen Oceanarium har siden 2012 haft Karl Henrik Laursen som direktør og frontfigur. Han har stået i spidsen for driften og fulgt op på og videreudviklet konceptet siden sin tiltrædelse. Dels har Oceanariet gennem årene slået sit navn fast som en af Nordjyllands allerstørste turistattraktioner, dels er der tale om et arnested for naturbevarelse, forskning og fokusering på livet i Nordsøen. Det sidste hænger helt naturligt sammen med, at Nordsøen Oceanarium er et anlæg reguleret af loven for zoologiske anlæg og som sådan refererer til kulturministeren. Således har man hvert andet år inspektionsbesøg, hvor det undersøges, om der leves op til opgaven om at formidle viden om natur, om der bidrages seriøst til forskning, samt om arbejdet for naturbevarelse lever op til kravene. Efterfølgende aflægges der en rapport, og direktør Karl Henrik Laursen kan med tilfredshed konstatere, at Nordsøen Oceanarium har fået højeste karakter, nemlig ”meget tilfredsstillende”. Det afspejler det høje faglige niveau, der er en vigtig del af Oceanariets DNA.

Fokus på naturbevarelse meget vigtigt

Som direktøren siger, så er naturen presset, hvorfor netop fokus på naturbevarelse er meget vigtigt. Menneskets udnyttelse af naturen skal følges op med en stor opmærksomhed på at bevare vigtige naturværdier og på at bevare havmiljøet intakt. Karl Henrik Laursen pointerer, at Nordsøen ikke er så hårdt presset som Kattegat og Østersøen, og derfor skal der arbejdes aktivt på at sikre det rige liv, der stadig er under havets overflade. I modsætning til andre akvarier viser vi her i Hirtshals helt bevidst ikke eksotiske fisk fra alle verdenshave. Vi viser udelukkende fisk og planter, der lever i Nordsøen, forklarer han. For os er det vigtigt at formidle viden om den nære natur, som det er så vigtigt at passe på, lyder det fra Oceanariets direktør. – Det afspejles også på medarbejderplan. Alle ansatte har en grundlæggende naturinteresse og et hjerte, der banker for naturværdierne. Derfor har man også i Oceanariet skabt en model af den virkelige havnatur for at give de besøgende fascinationen af det fantastiske liv, der findes under havoverfladen. Og så kan vi heldigvis konstatere en stigende naturinteresse fra gæsterne efter Corona-nedlukningen, oplyser direktøren.

Gæsterne, ja de kommer i rigt mål til attraktionen i Hirtshals. Halvdelen er udenlandske, en fjerdedel nordjyder og en fjerdedel fra det øvrige Danmark, fortæller Karl Henrik Laursen. – Så vi er en lokalt forankret og samtidig international turistattraktion, forklarer han.

Når det gælder modtagelse af gæster i det spændende hus med alt godt fra havet både oplevelsesmæssigt og kulinarisk, så lægges der stor vægt på familieoplevelsen. – Fos os er det meget vigtigt, at der er noget for både børn, forældre og bedsteforældre, siger Karl Henrik Laursen. Der skal være såvel noget at lære som noget at opleve for hele familien. Derfor tilbyder Nordsøen Oceanarium også flere sjove og lærerige oplevelser både ude og inde. Der er legeområder til de helt små og deres forældre med muligheder for at gå på jagt efter havets guld, ravet, lege i vandkassen og komme ud på et gyngende hav ”Ship o’hoy”, eller se ud over Hirtshals i vores eget fyrtårn. 

Også det kæmpe store skelet fra finhvalen fra Blokhus kan tages i øjesyn, ligesom akvariet rummer masser af muligheder for at opleve livet i havet helt tæt på – bl.a. kan man se de legesyge sæler lige i øjnene.

Nordsøen Forskerpark – centrum for uddannelse og forskning

Sideløbende med Oceanariet er der også Nordsøen Forskerpark, der er et centrum for uddannelse og forskning. I forbindelse med den politiske målsætning om at skabe et Danmark i balance har DTU nemlig fra medio september i år placeret en masteruddannelse i akvakultur ved Nordsøen Forskerpark – samt en diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi. Der skal gradvist bygges op til at huse 74 studerende. Det forventes at kunne bringe ny energi ind i det i forvejen meget levende og inspirerende hus. I Nordsøen Forskerpark glæder man sig over at kunne bidrage til fremme af erhvervsudviklingen både lokalt og internationalt. – Også i forskerparken arbejdes der intenst med diverse naturbevarelsesprojekter, hvor f.eks. små sorte hummere sættes ud på stenrev med henblik på at finde udveje for at bevare arten. I det hele taget er både Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Forskerpark meget aktive, når det gælder at stille faciliteter til rådighed for forskning med fokus på naturbevarelse.

Nordsøen Oceanarium – vand, fisk og meget mere!

Læs om fantastiske oplevelser og events