Fjerritslev

Nye fleksible muligheder for valg af 10. klasse

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune har besluttet, at elever, der vælger ét af kommunens to 10. klassetilbud, fremover har bedre adgang til transport som et supplement til det frie skolevalg.

Ret til kørsel
I Jammerbugt Kommune er 10. klassetrin organiseret på to enheder i henholdsvis Fjerritslev og Aabybro.
Der er frit optag, og den hidtidige praksis har beroet på en inddeling af elever i skoledistrikter fra øst og vest.
Det har vist sig uhensigtsmæssig, da 10. klasserne udbyder forskellige profilfag/linjer.
Derfor er det besluttet, at elever, der søger 10. klasse, er kørselsberettigede, hvis der er 9 km eller længere mellem hjemmet og det ansøgte 10. klassetilbud uanset om det er i Fjerritslev eller i Aabybro.
Det har virkning allerede fra og med skoleåret 2020/21.

Øget fleksibilitet
– Det er vigtigt for os i Børne- og Familieudvalget at støtte eleverne, så de bliver afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Når eleverne får en øget fleksibilitet i forhold til at vælge 10. klassestilbud, vil det derfor være et vigtigt supplement i rækken af tilbud til eleverne, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.
Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef, Helle Nørgaard Pedersen tilføjer, at 10. klasse for hovedparten af eleverne er et vigtigt modningsår.
– Samtidigt ved vi, at det for flere elever er en mulighed for at etablere nye sociale relationer. Størstedelen vælger at tage på efterskole, men en række elever har enten ikke denne mulighed eller dette ønske. Denne mulighed vil en ændring af kørselskriterierne være med til at understøtte, siger hun.

Styrke Fjerritslev som uddannelsesby
De nye kørselskriterier vil bl.a. betyde, at elever, der påtænker at vælge Fjerritslev Gymnasium, vil få mulighed for allerede i 10. klasse at få kendskab til området, gymnasiet og eventuelt fremtidige klassekammerater.
Børne- og Familieudvalgets beslutning ligger således i forlængelse af, at der på regionalt niveau er indsat bus fra Saltum/Pandrup-området til Fjerritslev Gymnasium.
Derved er beslutningen en del af Jammerbugt Kommunes strategiske ønske om at styrke Fjerritselv som uddannelsesby.

Læs om fantastiske oplevelser og events