Blokhus Medier_logo-01
Brovst

Nye muligheder og tiltag for skoler og institutioner

Der er i forliget om budget 2021 en længere række forbedringer inden for børne- og familie-området, fastslår Ulla Flintholm (V), formand for børne- og familieudvalget.
Bag forliget står alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen fra partierne, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Borgerlisten.

Også til de private
– Vi er blevet enige om at øge normeringen i dagtilbuddene med 2,5 mio. kr. Det er jeg ekstra glad for, fordi det er midler, som vi har afsat i vores eget budget, og dermed kan vi sikre, at også de private institutioner får del i pengene, fortæller Ulla Flintholm.
Tidligere har Staten delt ud af sin pulje til højere normeringer, hvor Jammerbugt modtog 3,2 mio. kr., men her var pengene øremærket til alene de offentlige institutioner.
– Men rent faktisk bliver 30 pct. af vores børn passet i private institutioner, oplyser Ulla Flintholm.

Buffer til specialområde
Desuden hæfter hun sig ved, at der er afsat en buffer på 18 mio. kr. til specialområdet for børn og voksne, og der er en stor tilgang af borgere med særlige behov.
– Det er et område, som er udfordret. Med denne buffer sikrer vi, at vi undgår besparelser ud over de aftalte i strategiplanen og at skulle skære ind til benet, hvis budgettet ikke kan holdes, siger Ulla Flintholm.
Samtidig skal fokus øges på en forebyggende og tidlig indsats.

Indefrosne midler udbetales
Skolernes og dagtilbuddenes indefrosne midler bliver nu en del af budgettet og frigives med 10 mio. kr. om året i 2021, 2022 og 2023.
Ved at medtage midlerne i budgettet undgår man, at servicerammen sættes under pres, når midlerne frigives.
Samtidig bevares institutionernes mulighed for at overføre plus/minus 10 pct.
Og der er oprettet en ny pulje på 50.000 kroner, som private institutioner kan søge til dækning af udgifter, når de benytter kommunens svømmehaller.
– De offentlige institutioner har i forvejen mulighed for at komme der gratis. Det skal de private også have mulighed for, siger Ulla Flintholm.

Bevarer SSP-stilling
– Vi er også blevet enige om at bevare de 3 stillinger i SSP. Det er et utroligt vigtigt område, siger Ulla Flintholm.
Der var ellers lagt op til, at der skulle skæres til 2 stillinger, da der pt er en ubesat stilling, men den skal altså nu besættes.
Desuden bliver beløbet til puljeklubberne, som er de lokale ungdomsklubber drevet af ildsjæle i lokalsamfundene, forhøjet fra 200.000 til 300.000 kr.
– Der er mange gode tiltag rundt omkring, understreger Ulla Flintholm.

Tandklinikker
Næste år skal man se på strukturen i den kommunale tandpleje, da de fire klinikker står foran en renovering.
– Vi skal have fakta på bordet og udarbejdet forskellige scenarier for at finde ud af,
hvordan vi bedst muligt driver tandklinik. Skal vi renovere alle 4 eller tænke noget helt nyt?

Unges uddannelser
Ungdoms Uddannelses Vejledningen skal evalueres for at sikre, at koordinatorer, skoler og uddannelsesinstitutioner har det bedst mulige samspil til gavn for de unge.
– I Jammerbugt har vi et højt antal unge, der vælger en erhvervsuddannelse, men vi skal også sikre, at det bliver den rigtige uddannelse for dem, som de får valgt, siger Ulla Flintholm.

Plan for renoveringer
Der skal udarbejdes en opdateret plan for renovering af skoler og dagtilbud, så bygningerne med de største udfordringer prioriteres først.
Og der skal ske en dialog med Vejdirektoratet om, at statsveje bliver til sikre skoleveje.
– Børn og unge fra skoledistrikterne i Trekroner og Ørebro skal cykle på hovedveje for at komme til overbygningen eller gymnasiet i Fjerritslev. De skal have en sikker skolevej, siger Ulla Flintholm

Shelter for handicappede
Et nyt tiltag er opførelse af et handicapvenligt shelter.
– Det er meget populært at færdes og sove i naturen, men den mulighed har familier med handicappede børn ikke. Derfor skal vi have etableret et sådan shelter, og handicaprådet kommer med til at bestemme placeringen, siger Ulla Flintholm.

Læs om fantastiske oplevelser og events