Fjerritslev

Overvægtige børn skal hjælpes til bedre trivsel

Med 497.400 kr. fra TrygFonden igangsætter Børne og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital et nyt projekt, der skal undersøge effekterne af intervaltræning med høj intensitet blandt børn og unge med overvægt.
Det sker i samarbejde med Jammerbugt, Thisted, Aalborg, Frederikshavn og Rebild kommuner.

Røde kinder og fællesskab
Projektet ”HIIT med kiloene” fokuserer på deltagernes både fysiske og psykiske helbred.
Håbet på sigt er at inspirere og motivere børnene til at være aktive og en del af det sociale fællesskab i den lokale idrætsklub, hvor de kan få røde kinder, sved på panden og høj puls kombineret med kæmpe smil, godt humør og et særligt fællesskab.

Den onde spiral
Mange børn og unge med overvægt har dårlige erfaringer med fysisk aktivitet, hvor de har oplevet nederlag og ikke følt sig som en del af fællesskabet.
De negative oplevelser ødelægger lysten til at deltage i sportsaktiviteter og kan ende i en ond spiral, hvor inaktivitet fører til yderligere overvægt, som igen fører til yderligere inaktivitet.
Det er ikke kun alvorligt for børnenes fysiske helbred, men går også hårdt ud over deres mentale helbred og trivsel.

Kondi og livskraft
Intervaltræning med høj intensitet – såkaldt højintensitetsintervaltræning (HIIT) – har vist stort potentiale i forhold til kondition, muskelstyrke og livskvalitet, og samtidig kan træningen gennemføres på ret kort tid.
Målet med det nye projekt, der udspringer fra Aalborg Universitetshospital, er at undersøge, om de positive effekter af højintensiv intervaltræning også kan komme overvægtige børn og unge til gavn.
– Behandlingen af overvægt hos børn og unge i Nordjylland i dag fokuserer på alle aspekter af hverdagslivet og omfatter både kost, motion, fritid, skærmtid og søvn. Nu vil vi undersøge, hvad det betyder, når fysisk aktivitet bliver en obligatorisk del af behandlingen og ikke kun anbefales, siger Charlotte Nørkjær Eggertsen, børnelæge ved Aalborg Universitetshospital og projektansvarlig for ”HIIT med kiloene”.
– Vi forventer, at indsatsen vil gøre en mærkbar forskel for både deltagernes psykiske og fysiske helbred og trivsel, og er meget taknemmelige over donationen fra TrygFonden, der har gjort det muligt for os at igangsætte projektet nu, siger hun.

Med i lokale foreninger
I Danmark i dag er 15-20 pct. børn overvægtige, mens 5 pct. svært overvægtige, og andelen stiger op igennem ungdomsårene og ind i voksenlivet.
”HIIT med kiloene” gennemføres i et samarbejde mellem fem nordjyske kommuner og består af to forbundne lodtrækningsforsøg med i alt over 200 børn og unge i alderen 10-16 år.
Børnene vil blive inddelt i små træningsgrupper med 6-10 deltagere fra samme kommune, og træningen vil foregå i lokale idrætsforeninger, hvor børnene bor.
Det gør det nemmere for børnene at deltage, og det kan hjælpe med at skabe sociale netværk børnene imellem og give dem lyst til på sigt at fortsætte med at være aktive og være en del af det lokale idrætsfællesskab.
– TrygFonden arbejder for, at flere grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, og at flere, særligt børn og unge, får tidlig kvalificeret hjælp, når deres mentale sundhed er truet. Begge dele er fuldstændig i tråd med målsætningerne for ”HIIT med kiloene”, siger Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden.
– Vi håber, at indsatsen vil styrke børnenes trivsel og få dem ind i et positivt fællesskab omkring bevægelse, og at projektet på sigt kan udbredes til andre regioner og dermed hjælpe endnu flere børn og unge, der kæmper med overvægt.

Fakta om ”HIIT med kiloene”

  • ”HIIT med kiloene” er et forskningsprojekt om højintensiv intervaltræning (HIIT), vægttab og trivsel blandt børn og unge med overvægt.
  • Projektet udgår fra Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt (VIBUO) ved Aalborg Universitetshospital.
  • Indsatsen sker i samarbejde med fem nordjyske kommuner, Steno Diabetes Center Nordjylland samt Børn og Unge-afdelinger i Region Nordjylland.
  • Kommunerne er Thisted, Aalborg, Jammerbugt, Frederikshavn og Rebild. 
  • Over 200 børn og unge i aldersgruppen 10-16 år deltager i projektet.
  • Alle deltagerne er tilknyttet eller henvist til en kommunal overvægtsklinik i Region Nordjylland eller VIBUO.
  • TrygFonden har støttet projektet med 497.400 kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events