Aabybro

Tager prøver ang. byggeri mellem Aabybro og Birkelse

Tankerne om at udvide Aabybro med nye byggegrunde mod vest i retning mod byerne Birkelse og Ryaa bliver nu konkretiseret endnu mere.

Vil tage prøver
I kommunens budget 2021 er det besluttet, at der skal tages jordbundsprøver i området for at klarlægge, om det er muligt at bebygge det.
– Vi tager dette projekt meget seriøst. Hvis det skal blive til noget, så er forudsætningen, at vi kender jordbundsforholdene, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V)
– Hvis det viser sig at være realistisk at udstykke i området, så skal vi have en dialog med lodsejerne, siger han.
Det handler om markene vest for Aabybro Stadion og Ryåen samt nord for Banestien

Det handler om markerne nord for Banestien samt vest for Ryåen og det tidligere renseanlæg.

Gavner Aabybro, Birkelse og Ryaa
Det er medlem af kommunalbestyrelsen, Mariane Andersen (V), og Preben Dalgaard, formand for Skipper Clements plads i Ryaa, der stå bag ideen.
Hvorfor ikke udvikle Aabybro by mod vest i stedet for hele tiden mod øst eller nord, hvor der bliver stadig længere fra de nye boligkvarterer til faciliteter som DGI Huset eller Aabybro Centret?
Hvorfor ikke udnytte, at byerne Ryaa og Birkelse ligger i Aabybros baghave?
Hvorfor ikke implementere Ryåen i Aabybros udvikling, spørger de.

Projekt foreningshus
Planerne kan tænkes sammen med Aabybro IFs projekt nyt Foreningshus og de tilhørende planer om brug af udearealer, blandt andet Ryåen.
Teknisk forvaltning har også set på mulighederne og tegnet skitser for projektet.

Du kan læse mere om projektet her:

Ydermere er det i budget 2021 besluttet at byggemodne to grunde på kommunal jord i Birkelse.

Læs om fantastiske oplevelser og events