Brovst

Styrker skolernes arbejde med miljø og klima

Jammerbugt Kommune indgår et samarbejde med Den Grønne Rygrad for at styrke kommunens eksisterende fokus på klima og miljø i folkeskolen.

Vigtigt emne
For mange mennesker var fokus på klima og miljø af afgørende betydning for, hvor krydset skulle sættes ved det nyligt overståede kommunalvalg.
Hver tredje dansker svarede nemlig op til valget, at klima og miljø var et af de tre vigtigste emner for dem. Opmærksomheden på klima og miljø er således steget markant siden sidste kommunalvalg, og der er derfor ingen tvivl om, at arbejdet med klima- og miljøudfordringer bør udgøre en essentiel del af kommunernes arbejde de næste fire år.
– Klimaforandringerne udfordrer os, og mange vil gerne handle. I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid, siger programchef i CONCITOs Klimaambassade, Synnøve Kjærland.

Styrker grøn dannelse
Jammerbugt Kommune tager klima og miljø alvorligt og har klare ambitioner om at styrke bæredygtighed og klima i grundskolen samt hjælpe lærerne med at sikre overblik, sammenhæng og engagement i bæredygtighedsundervisningen, både i og udenfor klasselokalet.
Kommunen har desuden en udførlig klimahandleplan, som er godkendt i DK2020-regi med mange forskellige indsatsområder, herunder transport, miljø, natur og byggeri.
Sammen med Jammerbugt Kommune lægger Den Grønne Rygrad derfor konkrete planer for aktiviteter og indsatser, som kan styrke elevernes nysgerrighed og lyst til at engagere sig i naturfagene.
En af indsatserne er at sætte fokus på hvordan man kobler lokale ‘hands-on’-aktiviteter (f.eks. et besøg på en genbrugsstation, et landbrug eller en virksomhed) til undervisningen på skolen.
I Jammerbugt er der nemlig særligt interesse for, at deltagelsen i Den Grønne Rygrad kan styrke de lokale samarbejder mellem skole og lokalsamfund. 
Både Ulla Flintholm, formand for Børne- og Familieudvalget, samt udvalgets næstformand, Susanne Møller Jensen pointerer, at samarbejdet med Den Grønne Rygrad understøtter kommunens ambitioner som beskrevet i vores skolepolitikken.
– Vi ved, at eleverne og de unge efterspørger en mere variereret og motiverende undervisning, samtidig med at de er meget optaget af den grønne dagsorden. Gennem samarbejdet bliver lærernes muligheder for at indfri elevernes ønsker markant lettere. Vi ser derfor meget frem til samarbejdet.

Grøn rygrad
Kommuner landet over engagerer sig i den grønne dagsorden, hvilket mærkes tydeligt i projektet Den Grønne Rygrad. Udover Jammerbugt har Ringsted, Furesø og Aabenraa kommune netop indgået samarbejdsaftaler med projektet
 De slutter sig nu til fem andre Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen. I Den Grønne Rygrad sker det bl.a. gennem en digital kortlægning, der hjælper kommunens lærere til lettere at kunne indarbejde deres lokale undervisningsaktiviteter i en målrettet, grøn undervisning af høj kvalitet.

Fakta:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver, og projektet har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed.

Den Grønne Rygrad vil frem mod 2023 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu er der samarbejder med Furesø, Hvidovre, Jammerbugt, Ringsted, Skanderborg, Svendborg, Vejle, Aabenraa og Aalborg og flere kommuner er på vej med samarbejdsaftaler inden for den kommende tid.
Den Grønne Rygrad er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever på https://concito.dk/groenne-rygrad

Læs om fantastiske oplevelser og events