Nyheder
imported

Tørvebisser fra Moselauget

Onsdag den 9., 16. og 23. juli kl. 19.00 til kl. ca. 20.30 kan man få et unikt indblik i et spændende kapitel af Vildmosens historie. Her demonstrerer Tørvebisserne fra Moselauget hvordan livets gang foregik i en mose for 50 år siden

Moseby:

Moselauget vil bevare mosens kulturhistoriske værdier, og fremme nutidens interesse for vores lokalhistorie, som netop mosen er så rig på. Dette sker bl.a. ved et arbejdende tørveskær, som afholdes tre aftener i juli måned. Her demonstreres de gamle maskiner og redskaber.

Tekst: Louise Kande – Foto: Presse

Onsdag den 9., 16. og 23. juli kl. 19.00 til kl. ca. 20.30 kan man få et unikt indblik i et spændende kapitel af Vildmosens historie. Her demonstrerer Tørvebisserne fra Moselauget hvordan livets gang foregik i en mose for 50 år siden.

– Nu er det mest for sjov og for at vise de fremmødte tilskuere i mosen, hvordan man ” rejste tørv ” i gamle dage. Men engang var det alvor, og en daglig kamp for at få til føden det gjaldt, udtaler formand for Moselauget Leo Kristensen

Man får en indsigt i hvordan man gravede og maskinpressede tørv til brændsel.

De forskellige håndredskaber til fremstilling af tørv, vil blive demonstreret. Det gamle lokomotiv kører ud efter tørvesmuld og returnerer til det hestetrukne gangværk hvori der fremstilles æltetørv.

Læs om fantastiske oplevelser og events