Nyheder
imported

Tour de Jammerbugt vokser

Tour de Jammerbugt blev første gang afviklet i 2019, og havde knap 3700 deltagere. Løbet besøgte alle 24 lokalsamfund i Jammerbugt Kommune

Med den store opbakning fra frivillige og deltagere ønsker Jammerbugt Kommune igen at afvikle Tour de Jammerbugt i 2020.

DNA’et for Tour de Jammerbugt bevares, dog med enkelte justering på baggrund af tilbagemeldinger fra frivillige, foreninger og løbsdeltagere. Med de enkelte justeringer ønsker Jammerbugt Kommune at tiltrække endnu flere deltagere til løbet – både motionsvante og ikke så motionsvante borgere.

Intromøde med stor deltagelse

Mandag 27. januar var medlemmer af landdistriktsrådet, idrætsforeninger, borgerforeninger, frivillige og andre interesserede inviteret til intromøde om Tour de Jammerbugt. Her blev formålet med løbet og ruterne præsenteret, ligesom der blev fortalt, hvordan de enkelte lokalområder kan være medarrangører på etapeløbet.

-Tour de Jammerbugt er i den grad et initiativ, der samler borgere i og på tværs af lokalområder i forberedelserne og afviklingen af etapeløbet. De frivillige får, ligesom deltagerne, også mulighed for at opleve dele af deres lokalområde, som de måske ikke kender til i forvejen. Derfor forener Tour de Jammerbugt mange forskellige aktører på en rigtig fin måde, der kommer mange borgere til gavn, fortæller formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen.

Foreningerne vil bidrage mere
Foreningerne i Jammerbugt Kommune har gjort opmærksom på, at de gerne vil udføre flere af de praktiske opgaver i forbindelse med planlægning af ruter, afmærkning og nedtagning – mod en mindre betaling. Det ønske har Jammerbugt Kommune valgt at imødekomme, hvorfor kommunen i år ikke hyrer en ekstern aktør til dette. -Det glæder Jammerbugt Kommune, at foreningerne og lokalområderne støtter så godt op om Tour de Jammerbugt, og vi håber på, at endnu flere vil gøre det samme. Vi havde sidste år mange deltagere i alle aldre, og håber at de nye justeringer kan lokke endnu flere til, uddyber Helle Bak Andreasen.

Offentliggørelse af datoer forventes ske senest i slutningen af februar måned.

Læs om fantastiske oplevelser og events