Nyheder
imported

Tværkommunal alliance skal tiltrække nye investeringer til Blokhus-Løkken

Hjørring og Jammerbugt kommuner tager i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania det første skridt mod en realisering af sommerens ambitiøse Udviklingsplan for Vestkysten. Målet er at tiltrække nye investeringer.

I juni 2018 lancerede Partnerskab for Vestkystturisme en ambitiøs udviklingsplan for den samlede vestkyst. Kysten, vandet og landskaberne binder vestkysten sammen som destination – og med udviklingsplanen blev der tegnet en ny geografi, der går på tværs af administrative skel. For analyserne viser, at turister ikke går op i kommunegrænser, men ønsker kvalitet og service fra Skagen til Højer.
To nordjyske kommuner indgår nu et konkret samarbejde om udarbejdelsen af en såkaldt ’strategisk og fysisk udviklingsplan’ for Blokhus-Løkken med støtte fra Realdania. Planen skal virke lokalt og samtidig bygge på de udviklingsprincipper, man er blevet enige om i partnerskabet. De to lokale borgmestre ser frem til arbejdet.
"Det er spændende, at Realdania er gået ind i den samlede udviklingsplan for Vestkysten, og at de kan se potentialet i et samarbejde med os. Turismen betyder meget for Blokhus-Løkken, og derfor er arbejdet med at omsætte de gode principper i den overordnede udviklingsplan til mere konkrete planer for vores lokalområder uhyre vigtigt. Vi skal være modige, tænke anderledes og sikre høj kvalitet, så vi også fremover er en attraktiv destination – og et aktiv for hele Vestkysten" siger Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt kommune.

Dialog i lokalsamfundet
Inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsdrivende er en forudsætning for at skabe en visionær og bæredygtig plan:
”En stærk udviklingsplan kræver stærk forankring i de lokalsamfund, som planen handler om. Derfor indbyder vi både frivillige og kommercielle kræfter til dialog og samarbejde, så vi får bragt de gode ideer og den lokale viden bedst muligt i spil. Når vi er fælles om turismesamarbejdet, står vi stærkere til at udnytte områdets store styrker og til at skabe opmærksomhed omkring et af Danmarks mest populære turistområder. Med en konkret plan i hånden, bliver det nemmere at bane vejen for ambitionen om at tiltrække konkrete investeringer,” siger Arne Boelt, borgmester i Hjørring kommune.
I løbet af efteråret 2018 vil et åbent dialogmøde skyde processen i gang.

Fra vision til virkelighed
Realdania var en aktiv part i udarbejdelsen af den samlede Udviklingsplan for Vestkysten, der blev politisk behandlet inden sommerferien. Realdania støtter nu også den lokale udviklingsplan for Blokhus-Løkken og sekretariatschef Jens Böhme ser frem til at omsætte de samlede visioner til lokale planer:
”Nu trækker de første lokalpolitikere i arbejdstøjet – endda på tværs af kommunegrænse – og jeg ser frem til samarbejdet. De står på skuldrene af den samlede Udviklingsplan for Vestkysten og skal udvikle Løkken-Blokhus inden for de udviklingsprincipper, der er givet heri. Beskyttelsen af den unikke natur er f.eks. et vigtigt udviklingsprincip, som bliver spændende at følge i de lokale planer,” siger sekretariatschef Jens Böhme fra Realdania.
Jens Böhme fremhæver, at en strategisk og fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken efterfølgende skal godkendes i kommunalbestyrelserne – et helt afgørende skridt på rejsen frem mod realiseringen af den samlede Udviklingsplan for Vestkysten, der skal styrke turismen frem mod 2025.

En samlet destination
Vestkysten har hvert år 17,8 mio. overnattende turister. Selvom området har oplevet tiltagende vækst i de senere år, så halter væksten stadig efter udlandet og konkurrencen er stærk. Særligt fra de nordtyske destinationer, hvor der er investeret massivt, mens investeringer i dansk turisme har været relativt fraværende.
Udviklingsplan for Vestkysten sætter en række mål for vækst og udvikling. Turismen på Vestkysten skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025. Væksten skal ske gennem tættere samarbejde op langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder.
Partnerskab for Vestkystturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme var overordnede ansvarlige for Udviklingsplan for Vestkysten. Udviklingsplanen er finansieret af og udarbejdet i tæt samarbejde med de 11 Vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner, herunder Region Nordjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

Læs om fantastiske oplevelser og events