Nyheder
imported

Vigtig dag for Blokhus området

Med Jammerbugt Kommune i spidsen, vil man i aften forsøge at samle Blokhus og omegns erhvervs- og foreningsliv i en samlet enhed der skal udvikle området endnu mere

 Med Jammerbugt Kommune i spidsen, vil man i aften forsøge at samle Blokhus og omegns erhvervs- og foreningsliv i en samlet enhed der skal udvikle området endnu mere

Mødet kan blive lidt af en milepæl for området. De tanker og ideer som man foreløbig arbejder med kan nemlig tilføre Blokhus og det nærliggende område en kraftig vækst i de kommende år.

De første tanker om en enhed blev så småt udtænkt for et år siden, da forenings- og erhvervsfolk var samlet til et kommunalt projekt kaldet NOMINI. Projektet blev lavet i samarbejde med Aalborg og Rebild kommuner, og formålet var at repræsentanterne for hver kommune sammen skulle blive enige om et projekt man ville udvikle.

Eftehånden blev tanken om et forum hvor man også fremover kunne udvikle, koordinere og samle gode ideer til fremtidig udvikling af Blokhus området, taget op. Sidenhen har en arbejdsgruppe arbejdet hen mod de tanker der præsenteres i aften.

Borgmester lægger ud

Aftenens møde vil blive indledt af Jammerbugts borgmester, Mogens Gade, som i samarbejde med Erhvervs- og Turistchef René Zeeberg vil orientere om baggrund, ressourcer og indsatser.

Man har forslag til at man tager udgangspunkt i fem specifikke områder som der skal arbejdes med.

– Nye tiltag/Udvikling

– Events

– Handelsstandstiltag

– Markedsføring

– Samt uddannelse

Nogle af de tiltag som er i støbeskeen er blandt andet et Legeland/Oplevelsesland, Blokhus Bæk, udviklingen af Gateway Blokhus, Udvikling af Blokhus og omegn som attraktivt sted i julemåneden samt en Academy med løbende uddannelse af erhvervets personale i blandt andet værtsskab.

Man har foreslået af forumet får navnet Destination Blokhus. Dette navn bæres i dag af erhvervsforeningen i Blokhus, som er villigt til at overveje om man vil frigive navnet til til nye forum og selv skifte til noget andet.

Mødet finder sted på Blokhus Fiskerestaurant og starter kl. 19.00

Dagsordenen ser således ud:

1. Velkomst ved Mogens Gade

2. Valg af ordstyrer og dirigent for mødet

3. Baggrund for mødet.

Orientering om projekter i området og idé med organisering af destinationen:

orientering ved Noël Mignon og Mogens Gade.

4. Gennemgang af forslag til vedtægter og valghandling

5. Orientering om projekter og initiativer i området

-Gateway projekt orientering ved Naturstyrelsen Vendsyssel (Anne Mette

Finnerup eller Torben Staehr)

-Destination Blokhus Erhvervsforening orientering ved Preben Jacobsen

-Center for Kystturisme ved formand Søren Kragelund

6. Ressourcer og indsats under Jammerbugt kommune v/Mogens Gade og René

Zeeberg.

7. Eventuelt 

Læs om fantastiske oplevelser og events