Blokhus

Klager over optælling af stemmer ved valget

På torsdag 25. november skal kommunalbestyrelsen i Jammerbugt samles til et ekstra møde, da der er kommet to klager over hhv. fintællingen af stemmerne ved det netop overståede kommunalvalg fra socialdemokratiske Winnie Aakjær og Lokallistens Steen Pedersen.

Dødt løb
På valgaftenen så det ud til, at Rene Rosenkrans fra Socialdemokratiet ikke ville få genvalg til den nye kommunalbestyrelsen, da han var en enkelt stemme efter partikollega Winnie Aakjær, som dermed ville tage det 8. og sidste socialdemokratiske mandat i den nye kommunalbestyrelse.
Men ved fintællingen af stemmerne dagen efter valget, onsdag 17. november, fik Rene Rosenkrans en ekstra stemme, så begge stod med 213 personlige stemmer.
Det førte til en lodtrækning, hvor de to navne blev noteret på papirstykker med samme udseende, og det blev Rene Rosenkrans, som blev udtrukket til en plads i den nye kommunalbestyrelse.

Klage
Men Winnie Aakjær har indsendt en klage til kommunalbestyrelsen med følgende punkter:

  • Valgbestyrelsen traf ikke beslutning om en ny fintælling på alle afgivne stemmer eller subsidiært at optælle alle stemmer på Socialdemokratiet.
  • Reglerne for hvornår en stemme er gyldig/ugyldig ikke er blevet gennemgået med stemmeoptællerne.
  • Klageren (Winnie Aakjær) blev bedt om at forlade lokalet under fintællingen.

Af teksten til dagsordenen til det kommende møde fremgår det, at Winnie Aakjær oplyser, at hun var stillet i udsigt af to af Valgbestyrelsens medlemmer, at der ville blive foretaget en fornyet optælling, da det blev konstateret, at der var stemmelighed.
Desuden undrer hun sig over, at der ikke er foretaget samme omfang af omtællingen, som der blevet foretaget i forbindelse med valg til Regionsrådet og, som hun mener, der tidligere har været anvendt i Jammerbugt Kommune.

Kontakt med ministeriet
Fra forvaltningens side anføres det, at kommunaldirektøren havde kontakt til Indenrigs- og Boligministeriet for at afklare Valgbestyrelsens kompetence til at fastlægge omfanget af en omtælling.
På den baggrund besluttede Valgbestyrelsen at foretage en genoptælling af de to kandidaters personlige stemmer på samtlige afstemningsområder. Genoptællingen gav et uændret resultat med 213 personlige stemmer til begge kandidater.
Derefter foretog Valgbestyrelsen i henhold til den kommunale valglov en lodtrækning.

Gyldige/ugyldige
Winnie Aakjær anfører også i sin klage, at hun mener, at reglerne for hvornår en stemme er ugyldig/gyldig ikke er blevet gennemgået med alle stemmeoptællerne.
Til det oplyser forvaltningen, at Valgbestyrelsen på et møde 15. september vedtog vejledningen til bedømmelse af gyldige/ugyldige stemmesedler. Vejledningen er udarbejdet i henhold til ministeriets bekendtgørelse, herunder også hvornår en stemmeseddel er gyldig.
Vejledningen har været til rådighed for de udpegede valgstyrere/tilforordnede og stemmeoptællerne på valgaftenen, hvor ansvaret for den foreløbige optælling er tillagt formanden på afstemningsstedet.

Bortvist?
Endelig har Winnie Aakjær klaget over, at hun af kommunaldirektøren mener at være blevet bedt om at forlade lokalet under fintællingen.
Til det svarer forvaltningen i teksten til dagsordenen, at genoptællingen af de afgivne stemmer på de to kandidater blev foretaget i samme hal, som fintællingen blev foretaget i og dermed et sted, hvor offentligheden havde adgang til.
Det er administrationens opfattelse, at Winnie Aakjær blev informeret om, at hun enten kunne overvære genoptællingen fra tilskuerpladserne i hallen eller alternativt forlade hallen.

Ændringer
Desuden er der kommet en klage fra Lokallistens Steen Pedersen over optællingen.
Han mener, at der i forhold til optællingen på valgaftenen er blevet flyttet flere end 350 stemmer mellem partierne efter fintællingen.
Desuden mener han, at de er forsvundet 15 stemmer ved fintællingen.
Ifølge teksten i dagsordenen er forvaltningens svar, at der mellem den foreløbige optælling udmeldt på valgaftenen og det endelige resultat efter fintællingen, er sket minimale forskelle mellem de enkelte listers stemmetal.
Valgsekretariatet kan således ikke genkende de tal, som fremgår af klagen og bringer i dagsordenens tekst en oversigt over samtlige partier og lister..

Se flere artikler om valget her:
Plads i kommunalbestyrelsen afgjort ved lodtrækning – VoresJammerbugt

Overblik over valget i Jammerbugt – VoresJammerbugt

Så mange personlige stemmer fik de – VoresJammerbugt

Her er topscoreren i hvert enkelt valgsted – VoresJammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events