Aabybro

Nu starter indsamlingen til Aabybros Foreningshus

Den kommende tid bliver vigtig i bestræbelserne på at få et nyt foreningshus i Aabybro, fordi der skal skaffes en egenfinansiering på 2 mio. kr.
Derfor inviterer arbejdsgruppen bag projektet til et offentlig informationsmøde onsdag 2. juli kl. 19.00 i Aabybro IFs klubhus – mødet streames også virtuelt.

Stor interesse
Indtil videre bakker 15 foreninger og sammenslutninger fra Aabybro op om det nye foreningshus og ikke mindst ideerne om udvidet udnyttelse af området omkring det nuværende stadion.
– Der er overvældende interesse fra foreningerne siger Henrik Pedersen fra byggeudvalget.
– Hele idegrundlaget er at skabe et område med masser af muligheder for at samles om mange forskellige udendørsaktiviteter samtidig med der etableres bygningsfaciliteter, hvor foreninger og andre frivillige kan få et samlingssted, siger han.

God opbakning
Lige nu arbejdes der på fuld kraft bl.a. med fondsansøgninger samt deltagelse i styregruppe med Jammerbugt Kommune omkring lokalplan og finansiering.
– Vi føler virkelig at der er rigtig god opbakning og opmærksomhed fra det kommunens side, siger Henrik Pedersen.
For at få projektet gennemført er en af forudsætningerne, at der skaffes en egenfinansiering på 2 mio. kr., og den opgave starter op nu.
– Vi arbejder på flere fronter, dels har vi kontaktet det lokale erhvervsliv og samtidig har vi holdt møder med de involverede foreninger med henblik på at få stablet fælles arrangementer på benene, der kan være med til at støtte projektet, siger Henrik Pedersen.

Mødet
Onsdag 2. juli holdes der informationsmøde i det nuværende klubhus på Viaduktvej, Aabybro under skyldig hensyntagen til Corona-restriktionerne. Da der maksimalt må være 50 personer, streames informationsmødet også virtuelt.
– Vi håber på massiv opbakning fra foreningerne, erhvervslivet og private, for uden en betydelig egenfinansiering kan projektet ikke gennemføres. Indsamlingen kan løbende følges på Facebook samt via 2 indsamlingsstandere, der placeres i Aabybro Centret og ved klubhuset på Viaduktvej, oplyser Henrik Pedersen.
Facebook-siden ”Aabybro Foreningshus” bliver stedet, hvor der løbende kommer nyheder.
Opsætningen af siden samt udarbejdelsens af foreningshusets nye logo har det lokale firma GoCommunication stået for.

Læs mere her:

Et nyt foreningshus i Aabybro foran vigtigt skridt – VoresJammerbugt

Og her:

Derfor vil de have Foreningshuset Aabybro – VoresJammerbugt

Samt her:

Flere ideer til finansiering af Foreningshus – VoresJammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events