Nyheder
imported

Ny bevilling til udmøntning af Udviklingsplan for Vestkysten

40 millioner kroner til en sammenhængende indsats skal give et fysisk løft til flere af de centrale kystbyer på Vestkysten.

Den danske vestkyst er noget helt særligt – først og fremmest for de mennesker, som har deres liv og hverdag langs kysten. Men også for de mange tilrejsende, som holder ferie i området. Der bor godt en halv million mennesker langs den danske vestkyst. Og selv om knap 18 millioner gæster besøger den 550 km lange, åbne kyststrækning årligt, halter vestkysten stadig efter f.eks. Nordtyskland som destination. Realdania vil være med til at løfte uindfriet potentiale i kystbyerne.

Jammerbugt Kommune er blandt de 11 vestkystkommuner

I juni 2018 blev en fælles, ambitiøse Udviklingsplan for Vestkysten lanceret. Udviklingsplanen samler de 11 vestkystkommuner, herunder Jammerbugt og Hjørring, og de tre regioner i en langsigtet plan for udviklingen af turismen på Vestkysten. Nu har Realdania netop bevilget 40 millioner kroner til udviklingen af kystbyerne på Vestkysten i forlængelse af udviklingsplanen.

-Vi er utroligt glade for, at Realdania har valgt at støtte udmøntningen af den fælles udviklingsplan med en indsats omkring kystbyerne. Det er et vigtigt skridt i realiseringen, hvor udviklingen skal koncentreres om stærke feriesteder. De skal til gengæld udvikles som attraktive og levende feriebyer med et aktivt erhvervsliv og mange oplevelsestilbud, siger Erik Buhl, formand for Partnerskab for Vestkystturisme.

I den nye indsats vil Realdania i samarbejde med kommunerne og Dansk Kyst- og Naturturisme styrke en bæredygtig udvikling af udvalgte vestkystbyer. Konkret skal der udarbejdes strategisk-fysiske planer for 5-8 feriesteder langs Vestkysten. I forlængelse heraf vil Realdania medfinansiere 4-6 fysiske enkeltprojekter samt et wayfinding-projekt.

Investeringer sammentænkes

Et af udviklingsplanens principper går på at sammentænke investeringer, så private og offentlige investeringer går hånd i hånd. Tanken er, at kommunerne prioriterer og investerer i udvalgte områder og starter en positiv spiral. De strategisk-fysiske planer skal således skabe et solidt fundament for investeringer i kystbyerne.

-Vi har i Tyskland set mange gode eksempler, hvor en stor del af succesen skyldes en ambitiøs og fokuseret strategi for investeringer i området. Fokus har været på at skabe offentlige-private samarbejder om investeringer i både oplevelser, overnatning og lignende. Med en fokuseret indsats her er Realdania i den grad med til at skubbe på den udvikling, siger Henrik Hörhmann, formand for Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs om fantastiske oplevelser og events