Tæt på

Postmand Leo fra Moseby

En ægte ildsjæl

Leo – det er et latinsk ord og betyder ”løve”. Løven er som bekendt dyrenes konge, men samtidig et frygtet rovdyr. Det er den Leo, jeg lige nu er på vej til at møde i hjemmet på Stien i Moseby bestemt ikke. Han er en konge, javel, men på den nordjyske beskedne og ydmyge måde. Leo Kristensen er nemlig af natur en beskeden mand uden de store armbevægelser. Til gengæld er han et menneske, der på mange måder har været med til at gøre en positiv forskel i forhold til det lokalsamfund, som han har sine solide rødder i. Han er en ildsjæl og et menneske, der udstråler empati og et ærligt og hjertevarmt engagement for det nære samfund og de mennesker, der udgør det. For Leo Kristensen er begreber som fællesskab, sammenhold og dette at tage hensyn til hinanden og løfte i flok værdier, der har præget hele hans virke gennem årene.

En sammentømret familie med rodfæstede værdier

Han er født og opvokset i Kaas, men har i de sidste 50 år boet i nabobyen Moseby sammen med hustruen Sonja og deres 2 børn, Stine og Kristian, der nu begge er fløjet fra reden og har beriget Sonja og Leo med 7 børnebørn. Sonja og Leo mødte hinanden til en byfest i Kaas d. 21. august 1971 og har siden holdt sammen. Som nævnt er det blevet til en familie, hvor alle er godt i vej. Datteren Stine bor i Brovst og arbejder i Jammerbugt Kommune, mens sønnen Kristian bor i Aalborg og arbejder i Forsvarets ejendomsstyrelse.  Billeder af børnebørnene pryder væggen i parrets køkken, og stoltheden lyser ud af Leos øjne, når han fortæller om, hvordan også børnebørnene er engageret i samfundet på hver deres niveau alt efter deres alder. Siddende over for Leo med en kop kaffe og en lille bjesk er jeg ikke i tvivl om, hvor børnene og børnebørnene har deres værdier fra…fra deres forældre naturligvis!

Aktiv i lokalsamfundet – herunder den lokale købmandsbutk

Efter 44 år som postbud i lokalområdet skiftede Leo arbejdet med at levere breve og pakker ud med ikke en stillesiddende pensionisttilværelse, men med et fortsat aktivt liv med masser af gøremål. Alt sammen med det formål at gøre noget godt for det lokalsamfund, som han føler sig forbundet med og forpligtet overfor. Gennem mange år var han således an af personerne bag de legendariske sommerarrangementer med Moselauget, der kørte frem til 2018. – Moselauget har nu et museum på den tidligere genbrugsplads på Pitagervej mellem Moseby og Rødhus. – Også den lokale købmandsbutik har Leo Kristensen arbejdet målrettet for og gør det fremdeles. Hver tirsdag, når der kommer varer hjem, hjælper Leo med at pakke ud og fylde op på hylderne i forretningen, ligesom han hver torsdag kører varetur. Han er meget bevidst om vigtigheden af at have en lokal butik. Den er jo nemlig andet og mere end en dagligvarebutik. Den er samtidig stedet for afhentning af post, apotekervarer m.v. – og sidst, men så sandelig ikke mindst, er den det naturlige mødested for byens borgere, hvor der udveksles nyheder om stort og småt.

Får Moseby på det positive landkort

Det vil inden for rammerne af denne artikel føre for vidt at beskrive Leo Kristensens mange aktive gøremål i detaljer. Nævnes skal blot hans og andres indsats for etableringen af Mosebys nye vandværk, arbejdet for at få fjernvarmen udrullet til Moseby, arbejdet med at finde billeder og lave tekst til vinetiketter til Moseby Vinen i over 20 år, rundvisninger af grupper på briketfabrikken og besøg rundt i diverse foreninger med et PowerPoint billede foredrag om fabrikken og Moselauget. I det hele taget er Leo Kristensen meget optaget af at få fortalt den gode historie om Moseby og briketfabrikken, der har skabt et stykke unikt kulturhistorie, hvor der på et tidspunkt var ikke færre end 1200 beskæftiget ud af 3900 indbyggere i Jetsmark Sogn.

Et hjerte, der banker for lokalhistorien, fællesskabet og sammenholdet

Helt aktuelt glæder Leo Kristensen sig over etableringen af Jetsmark Lokalråd omfattende byerne Pandrup, Kaas og Moseby. Han er glad for en udvikling, der forhåbentlig kan føre til etablering af stiforbindelser rundt i hele den gamle kommuner, så det store turistområde i Rødhus, Hune og Blokhus bliver integreret med naturen og historien om arbejdseventyret i mosen via cykel- og vandrestier. Dette og meget mere fylder Leo Kristensens og andre ildsjæles hverdag – til glæde og gavn for fællesskabet og for bevarelsen af en levende lokalkultur båret af energi fra egnens stole historiske rødder. – Og så er det blevet tid til at afslutte en spændende samtale med et varmt og engageret menneske her på en kold januardag, hvor frosten bider, men hvor et menneskeligt engagement og et hjerte, der banker for lokalhistorien, fællesskabet og sammenholdet alligevel får solen til at skinne.

Læs om fantastiske oplevelser og events